ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ I 2019 ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ పునశ్చరణ ప్రణాళిక

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-I (గ్రూప్ 1) 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లేదా ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ (ప్రిలిమ్స్) మే 26, 2019 న జరగనుంది. మీకు 3 నుంచి 4 వారాల సమయం ఉంది. ఇది పునర్విమర్శ చేయాల్సిన సమయం. కింది పునర్విమర్శ ప్రణాళిక మీకు సహాయపడుతుంది. ఇంతవరకు మీరు ఎంత చదివారో, దాన్ని పునశ్చరణ చేసుకోవడం ద్వారా Read More …