ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 ప్రధాన పరీక్ష – ఫలితాలు

ఏపీపీఎస్సీ, గ్రూప్ II 2019 ప్రధాన పరీక్ష ఫలితాలను 04/02/2020 న విడుదల చేసింది. Results 1. Result Notification 2. Candidate call letter (Memo) 3. Check List 4. Attestation Form 5. Mark List of all the candidates 6. Web Note 7. Proforma of Non-Creamy Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 ప్రధాన పరీక్ష – ఫలితాలు, కీ

ఏపీపీఎస్సీ, గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 ప్రధాన పరీక్షఫలితాలు 11/02/2020 న విడుదల చేసింది. ఫలితాలు 1. SRIKAKULAM 2. VIZIANAGARAM 3. VISAKHAPATNAM 4. EAST GODAVARI 5. WEST GODAVARI 6. KRISHNA 7. GUNTUR 8. PRAKASAM 9. S.P.S.NELLORE 10. CHITTOOR 11. Y.S.R KADAPA 12. ANANTHAPUR 13. Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 ప్రధాన పరీక్ష – హాజరైన అభ్యర్థులు, తొలి కీ, అభ్యంతరాల స్వీకరణ

హాజరైన అభ్యర్థులు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 ప్రధాన పరీక్ష- తొలి ‘కీ’  04-09-2019 న విడుదల చేసింది. గ్రూప్-3 మెయిన్స్‌ అభ్యర్థులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆగస్టు 26 తేదీల్లో పరీక్షలు నిర్వహించింది. 49 పరీక్ష కేంద్రాల్లో 13695 మంది అభ్యర్థులు హాల్‌టికెట్లు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోగా 12984 (94.8%) మంది అభ్యర్థులు పరీక్షలకు Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 ప్రధాన పరీక్ష – హాజరైన అభ్యర్థులు, తొలి కీ, అభ్యంతరాల స్వీకరణ, పోస్టులు-జోన్లవారీగా ప్రాధాన్యత

హాజరైన అభ్యర్థులు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 ప్రధాన పరీక్ష- తొలి ‘కీ’  06-09-2019 న విడుదల చేసింది. గ్రూప్-2 మెయిన్స్‌ అభ్యర్థులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆగస్టు 29, 30 తేదీల్లో పరీక్షలు నిర్వహించింది. 23 పరీక్ష కేంద్రాల్లో 6,106 మంది అభ్యర్థులు హాల్‌టికెట్లు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోగా 5,770 (94.49%) మంది అభ్యర్థులు పరీక్షలకు Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ I 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – సవరించిన ‘కీ’, అభ్యంతరాల స్వీకరణ

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ I 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – సవరించిన ‘కీ’  06-09-2019 న విడుదల చేసింది. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ I స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 26.05.2019 న జరిగింది.  తొలి కీ 09.05.2019 న విడుదల చేసింది. Revised keys – (Published On 06/09/2019) : General Studies Degree Standard- Paper-I General Aptitude Degree Read More …

ఫలితాలు, తుది కీ, కటాఫ్ మార్కులు – ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఫలితాలను 25-07-2019 న విడుదల చేసింది.  ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 05-05-2019 న జరిగింది. ప్రధాన పరీక్షలు ఆగస్ట్ 29.08.2019, 30.08.2019 FN & AN న జరగనున్నవి. Results of Group-II Services I. Results of qualified candidates for Mains. II. Cut off marks statement. III. List Read More …

ఫలితాలు, తుది కీ, కటాఫ్ మార్కులు – ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఫలితాలను 19-07-2019 న విడుదల చేసింది.  ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 21.04.2019 న జరిగింది. ప్రధాన పరీక్షలు ఆగస్ట్ 26.08.2019 FN & AN న జరగనున్నవి. I. Results of Qualified Candidates for Mains 1. Srikakulam 2. Vizianagaram  3. Visakhapatnam  4. East Godavari  5. Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ I – 2019 ప్రధాన పరీక్ష వాయిదా

ఏపీపీఎస్సీ  గ్రూప్-1 ప్రధాన పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయి. ప్రకటించిన షెడ్యూలు ప్రకారం డిసెంబరు 12 నుంచి 23 వరకు గ్రూప్-1 మెయిన్ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. 12.12.2019 FN – Paper in Telugu (Qualifying Nature) 13.12.2019 FN – Paper in English (Qualifying Nature) 15.12.2019 FN – Paper-I Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – సవరించిన ‘కీ’, అభ్యంతరాల స్వీకరణ

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 – సవరించిన ‘కీ’  05-07-2019 న విడుదల చేసింది. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 05.05.2019 న జరిగింది.  తొలి కీ 09.05.2019 న విడుదల చేసింది. Question Paper and Key – Screening Test For NOTIFICATION NO.25/2018, DATE.31/12/2018 – GROUP-II SERVICES. Revised Key (Published Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – సవరించిన ‘కీ’, అభ్యంతరాల స్వీకరణ

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 – సవరించిన ‘కీ’  19-06-2019 న విడుదల చేసింది. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 21.04.2019 న జరిగింది.  తొలి కీ 25.04.2019 న విడుదల చేసింది. Revised Key (Published on 19/06/2019): Revised Key Initial Key (Published on 25/04/2019): Initial Key Read More …