ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 ప్రధాన పరీక్ష – ఫలితాలు

ఏపీపీఎస్సీ, గ్రూప్ II 2019 ప్రధాన పరీక్ష ఫలితాలను 04/02/2020 న విడుదల చేసింది. Results 1. Result Notification 2. Candidate call letter (Memo) 3. Check List 4. Attestation Form 5. Mark List of all the candidates 6. Web Note 7. Proforma of Non-Creamy Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 ప్రధాన పరీక్ష – హాజరైన అభ్యర్థులు, తొలి కీ, అభ్యంతరాల స్వీకరణ, పోస్టులు-జోన్లవారీగా ప్రాధాన్యత

హాజరైన అభ్యర్థులు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 ప్రధాన పరీక్ష- తొలి ‘కీ’  06-09-2019 న విడుదల చేసింది. గ్రూప్-2 మెయిన్స్‌ అభ్యర్థులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆగస్టు 29, 30 తేదీల్లో పరీక్షలు నిర్వహించింది. 23 పరీక్ష కేంద్రాల్లో 6,106 మంది అభ్యర్థులు హాల్‌టికెట్లు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోగా 5,770 (94.49%) మంది అభ్యర్థులు పరీక్షలకు Read More …

ఫలితాలు, తుది కీ, కటాఫ్ మార్కులు – ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఫలితాలను 25-07-2019 న విడుదల చేసింది.  ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 05-05-2019 న జరిగింది. ప్రధాన పరీక్షలు ఆగస్ట్ 29.08.2019, 30.08.2019 FN & AN న జరగనున్నవి. Results of Group-II Services I. Results of qualified candidates for Mains. II. Cut off marks statement. III. List Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – సవరించిన ‘కీ’, అభ్యంతరాల స్వీకరణ

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 – సవరించిన ‘కీ’  05-07-2019 న విడుదల చేసింది. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 05.05.2019 న జరిగింది.  తొలి కీ 09.05.2019 న విడుదల చేసింది. Question Paper and Key – Screening Test For NOTIFICATION NO.25/2018, DATE.31/12/2018 – GROUP-II SERVICES. Revised Key (Published Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II – 2019 ప్రధాన పరీక్ష వ్యూహం

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 ప్రిలిమ్స్ / స్క్రీనింగ్ పరీక్ష విజయవంతంగా పూర్తయ్యి ఒక నెల కావస్తోంది. ఫలితాల కోసం వేచి ఉండకుండా, మీరు చదవటం ఇది వరకే ప్రారంభించి ఉంటారు. అలా కానిచో, తక్షణమే మొదలు పెట్టండి. ఈ సారి అర్హత పొందకపోయినా, మరుసటి సారి ఖచ్చితంగా మీకు సహాయం చేస్తుంది. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – ప్రశ్నాపత్రం మరియు తొలి కీ

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 05-05-2019 న జరిగింది. ఏపీపీఎస్సీ తొలి కీ 09-05-2019 న విడుదల చేసింది. ప్రశ్నాపత్రం మరియు తొలి కీ (Question Paper and Key – Screening Test For NOTIFICATION NO.25/2018,  DATE.31/12/2018 – GROUP-II SERVICES. Initial Key Published on 09/05/2019) అభ్యంతరాల స్వీకరణ Read More …

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – ప్రశ్నాపత్రం

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 05-05-2019 న జరిగింది. మొత్తం 2,95,036 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. 2,28,263 మంది అభ్యర్థులు హాల్ టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేశారు. వీరిలో 1,77,876 (77.92%) మంది అభ్యర్థులు 727 పరీక్షా కేంద్రాలలో పరీక్షకు హాజరయ్యారు.

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – నమోదైన, హాజరైన అభ్యర్థుల వివరాలు.

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 05-05-2019  న జరిగింది. మొత్తం 2,95,036 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. 2,28,263 మంది అభ్యర్థులు హాల్ టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేశారు. వీరిలో 1,77,876 (77.92%) మంది అభ్యర్థులు 727 పరీక్షా కేంద్రాలలో పరీక్షకు హాజరయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా ఈ పరీక్ష శాంతియుతంగా జరిగింది.