ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ I 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – సవరించిన ‘కీ’, అభ్యంతరాల స్వీకరణ

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ I 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – సవరించిన ‘కీ’  06-09-2019 న విడుదల చేసింది. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ I స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 26.05.2019 న జరిగింది.  తొలి కీ 09.05.2019 న విడుదల చేసింది.

Revised keys – (Published On 06/09/2019) :

  • Paper –I GS/1G/100 – 14 options are revised and 05 questions are deleted.
  • Paper-II GS/1G/101 – 02 options are revised and 04 questions are deleted.

అభ్యంతరాల స్వీకరణ

ఏదైనా ప్రశ్న లేదా కీపై అభ్యంతరాలను దాఖలు చేయాలని కోరుకుంటే, అతను / ఆమె కమిషన్ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్న నిర్దేశిత ఫార్మాట్లో దాఖలు చేయవచ్చు. హాల్ టికెట్ యొక్క స్వీయ-ధృవీకరించిన ప్రతిని కూడా జతపరచాలి. అభ్యంతరాలను 17.09.2019 సాయంత్రం 05:00 PM వరకు మాత్రమే స్వీకరించబడతాయి. అభ్యంతరాలను సాంప్రదాయ కాగితపు ప్రతిలో మాత్రమే పంపవలెను. ఎటువంటి ఎలెక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో పంపకూడదు. పోస్టల్ ఆలస్యానికి కమీషన్ బాధ్యత కాదు.