ఫలితాలు, తుది కీ, కటాఫ్ మార్కులు – ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్

ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III పంచాయితీ సెక్రటరీ 2019 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఫలితాలను 19-07-2019 న విడుదల చేసింది.  ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ III స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ 21.04.2019 న జరిగింది. ప్రధాన పరీక్షలు ఆగస్ట్ 26.08.2019 FN & AN న జరగనున్నవి.

I. Results of Qualified Candidates for Mains

1. Srikakulam
2. Vizianagaram 
3. Visakhapatnam 
4. East Godavari 
5. West Godavari 
6. Krishna 
7. Guntur 
8. Prakasam 
9. Sri Potti Sri Ramulu Nellore 
10. Chittoor 
11. Dr.YSR Kadapa 
12. Anantapur 
13. Kurnool

II. Cut off marks statement

III. List of Rejected candidates

Results Page – Click here

Keys